SYSCAD-CAD für den Metallbau  
 
 
   
SYSCAD systémy Ceník Odkazy
 
 
 Ceník:
 
  Použití software SYSCAD je na základě nájemní dohody. Zákaznická podpora je řešena telefonicky nebo kontaktem přes e-mail. Všechny programové aktualizace (tzv. update) jsou již zahrnuty v ceně nájmu. Podporovány jsou všechny aktuální verse programu AutoCAD.

První licence: 120 Euro / měsíčně
druhá licence: 90 Euro / měsíčně
další licence: 60 Euro / měsíčně.
žákovské a studentské licence:   pořizovací paušál 90 Euro - bez možnosti update, vždy se zdrojovými daty
výrobce STEEL/ALU/WOOD

Ceny za soubory zdrojových dat jiných dodavatelů jsou na vyžádání.


Cena lokální instalace SW: 150 Euro / hodinu
Cena za instruktážní školení: 150 Euro / hodinu + náklady na dopravu a diety

Všechny ceny jsou uvedeny v Euro. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která je účtována v platné výši dle zákona. Naše obecné obchodní a platební podmínky Vám na vyžádání rádi zašleme. Vydáním tohoto ceníku pozbývají platnosti všechy dříve vydané ceníky. Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny nezávazné.